Raport nr 42/2018 (05.07.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 25%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.07.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pani Iwony Ciszewskiej Kura zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zmniejszeniem zaangażowania w akcjonariacie do  poziomu 21,73% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.
 
Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki