O nas

Strategia 3 Filarów

Jednostka Inwestycyjna Setanta ASI S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio udziały / akcje w kilkunastu firmach z trzech obszarów: projekty globalne, projekty lokalne, nieruchomości.  Koncentracja na wymienionych obszarach ma na celu zapewnienie Spółce stabilnego wzrostu w długim terminie. Naszym celem jest wzrost wartości portfela inwestycyjnego przekraczający 20% r/r, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, w szczególności w okresach gospodarczej dekoniunktury.

W tym kontekście sektor nieruchomości (usługi i niszowe inwestycje) ma odpowiadać przede wszystkim za bezpieczeństwo. Sektor projekty Globale ma gwarantować ponadprzeciętne zyski przy stosunkowo wysokim poziomie ryzyka. Natomiast zdywersyfikowany portfel inwestycji w dynamicznie rozwijające się firmy działające wyłącznie na lokalnym (krajowym) rynku projekty ma generować satysfakcjonujące stopy zwrotu przy umiarkowanym ryzyku.

 

Kompetencje

Zarząd Spółki składa się z 3 osób o komplementarnych kompetencjach, niezbędnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego i wspierania organicznej pracy w każdej z firm portfelowych. Ponadto, w wybranych dziedzinach Spółka korzysta z pomocy wysokiej klasy ekspertów.

Elastyczność i efektywność

Setanta nie posiada szablonowego modelu inwestycyjnego. W każdym przypadku stosujemy indywidualne podejście, zarówno co do warunków wejścia, jak i wyjścia z inwestycji. Przywiązujemy dużą uwagę do kompetencji i motywacji kadry zarządzającej. Priorytetem jest systematyczna poprawa wyników finansowych spółek zależnych i osiągnięcie przez nie w długim terminie możliwości corocznej wypłaty dywidendy.

 

Załączniki