Rada Nadzorcza

Ewa Głos 

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie z uzyskanymi tytułami licencjata kierunku Finanse i Rachunkowość oraz magistra Ekonomii. Uczestniczka wielu kursów Warszawskiego Uniwersytetu Otwartego. W latach 2016-2018 związana zawodowo z firmą Warsaw Properties sp. z o o. oraz Leach & Partners sp. z o.o. –– spółkami zależnymi Emitenta. Na co dzień związana z rynkiem nieruchomości warszawskich gdzie współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz klientami indywidualnymi w kwestii zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi.  Posługuje się językiem Angielskim.

Andrzej Okoń 

Członek Rady Nadzorczej

Z wykształcenia technik elektryk, od 1999 do 2009 zajmował się szeroko pojętą logistyka jako kierownik logistyki, najpierw w firmie Platform Group sp. z o.o., później w  Polskim Profesjonalnym Wydawnictwie Prasowym sp. z o.o. Następnie Manager do Spraw Administracyjnych  w podmiocie z sektora public relations  działającego pod firmą PiaR+ gdzie zajmuje się do dnia dzisiejszego szeroko pojętą administracja przedsiębiorstwa. Dodatkowo pod patronatem spółki B investment sp. z o.o. uczestniczył w licznych projektach rynku nieruchomości, od zakupu, wynajmu, sprzedaży poprzez zarzadzanie i  administrowanie lokalami użytkowymi i mieszkalnymi. Pełnił również funkcje Prezesa zarządu w spółce SERPENTUM sp. z o.o. Posługuje się językiem Rosyjskim.

Adrian Kowalik 

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego w Siedlcach, na kierunku zarządzanie i marketing (o specjalizacji zarządzanie kapitałem) ponadto ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczył w wielu projektach związanych z nadzorem prac projektowych oraz wykończeniowych apartamentów i mieszkań, realizowanych przez zespoły projektowo-remontowe. Ekspert menedżera ds. inwestycji oraz kierownik działu technicznego w Warsaw Properties Sp. z o.o. - spółce zależnej Emitenta.

Anna Gębala

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na specjalizacji komunikacji społecznej i  doradztwa personalnego. Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA). Uczestniczyła w licznych projektach z obszaru rynku nieruchomości, związanych z zarządzaniem nieruchomościami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez ostatnie 8 lat pracownik na stanowisku Chief Visionary Officer w Warsaw Properties Sp. z o.o. - spółce zależnej Emitenta.