Projekty globalne

Projekty o globalnym potencjale rozwojowym

Setanta ASI S.A. Inwestuje w firmy produkujące towary lub usługi, które mogą być oferowane na rynku światowym. Staramy się analizować innowacyjne projekty i mieć przewagę konkurencyjną.