Plan Połączenia

Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w efekcie czego w dniu 28 października 2014 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia.

Załączniki