Setanta ASI S.A.

to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna), skoncentrowana na trzech obszarach: projekty globalne, projekty lokalne oraz nieruchomości.

Co nas interesuje

Projekty globalne

 • zakup / sprzedaż udziałów / akcji spółek, które:
  • prowadzą sprzedaż produktów lub usług na rynkach międzynarodowych
  • posiadają przewagi konkurencyjne
  • cechują się potencjałem skalowalności biznesu

Projekty lokalne

 • zakup / sprzedaż udziałów / akcji spółek, które: ​
  • koncentrują się na sprzedaży produktów lub usług na rynku polskim
  • dysponują potencjałem wzrostu biznesu
  • mają lub będą wkrótce posiadać możliwość regularnego wypłacania dywidend 

Nieruchomości

 • pośrednictwo w zakupie / sprzedaży nieruchomości
 • pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami (pakiety mieszkań inwestycyjnych)
 • projektowanie, remonty, odświeżanie
 • zakup / sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych (już wynajętych lub pod wynajem)

Tematy

Projekty globalne, Projekty lokalne , Nieruchomości