Raport nr 12/2018 (25.05.2018)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Spółki SETANTA ASI S.A. w dniu 25 maja 2018 r.

Zarząd Spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 25 maja 2018 r. :


1. Piotr Boliński  - 1 165 992 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 69,09 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 27,06 % głosów w ogólnej liczbie głosów.


2. Conall McGuire  - 521 720 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 30,91 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 12,11 % głosów w ogólnej liczbie głosów.