Report no 41/2018 (03.07.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA POWYŻEJ PROGU 5%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 02.07.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Artura Górskiego zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 5,11% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.