Report no 29/2018 (14.06.2018)

Sprostowanie omyłki pisarskiej w tytule raportu nr 27/2018

Zarząd SETANTA ASI S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie informuje, że wykrył omyłkę pisarską w treści tytułu raportu 27/2018. Poniżej przedstawia prawidłowe brzmienie:

Treść opublikowanego tytułu raportu nr 27/2018

"ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

O ZMIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 5%"

Prawidłowa treść tytułu raportu nr 27/2018

"ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 5%"

Treść komunikatu:

Zarząd SETANTA ASI S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14.06.2018 r. otrzymał od nowego akcjonariusza Spółki - JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie - powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 7,43% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.