Report no 24/2018 (14.06.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZMIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 5%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pana Conall McGuire- powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zmniejszeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 2,22% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.