Raport nr 34/2018 (21.06.2018)

Zbycie aktywów inwestycyjnych

Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 33/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. odnośnie informacji o rezygnacji z inwestowania w zalążkowe spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju, które wymagają częstego pozyskiwania kapitału i są obarczone znacznym ryzykiem, ponadto nie generują oczekiwanych zwrotów z inwestycji w krótkim i średnim terminie, Emitent informuję, iż do dnia 21.06.2018 r. na podstawie zawartych umów zbył wszystkie posiadane udziały / akcje w następujących spółkach:
- Tax4U sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Piaseczno Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Pride Gaming sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Warsaw Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Calltrack sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- WP Warsaw Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Spartan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Clean Energy Venture S.A. z siedzibą w Warszawie,
- XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi,
- Excelead S.A. z siedzibą w Warszawie
- City Inspire S.A. z siedzibą w Warszawie.