Raport nr 43/2018 (07.07.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA POWYŻEJ PROGU 30%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 07.07.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie do  poziomu 32,98% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.
 
Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki