Raport nr 33/2018 (15.06.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA POWYŻEJ PROGU 15%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pani Iwony Ciszewskiej- Kury - powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie z poziomu 0,7% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna do poziomu 19,39% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.

Treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.