Raport nr 27/2018 (14.06.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZMIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 5%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14.06.2018 r. otrzymał od nowego akcjonariusza Spółki - JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie - powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 7,43% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.