Raport nr 7/2018 (18.04.2018)

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

Zarząd spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż  w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Cezarego Nowosada o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SETANTA ASI S.A. z dniem 18 kwietnia 2018 r.

 

Jako powód rezygnacji ze sprawowanej funkcji pan Cezary Nowosad podał: „konieczność zaangażowania się w sprawy spółki UNIFIED FACTORY S.A.”.

 

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Cezaremu Nowosadowi  za dotychczasową pracę w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej SETANTA ASI S.A.

 

W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 18 kwietnia 2018 r. liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do czterech. Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.