Raport nr 47/2018 (09.07.2018)

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

Zarząd spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje,
iż  w dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca 2018 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Damiana Deca o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej SETANTA ASI S.A.
z dniem 11 lipca 2018 r.

Pan Damian Dec nie podał powodu rezygnacji ze sprawowanej funkcji.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Damianowi Decowi za dotychczasową pracę
w charakterze Członka Rady Nadzorczej SETANTA ASI S.A.

W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 11 lipca 2018 r. liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do czterech. Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.