Raport nr 5/2018 (13.02.2018)

Przegląd opcji strategicznych

Zarząd spółki Setanta ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategicznych dla Emitenta, które mogą umożliwić kapitałowe wzmocnienie Spółki.
Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż obecnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Niemniej jednak, w ocenie Zarządu Spółki, podjęcie działań mających na celu ewentualny wybór konkretnej opcji strategicznej może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.