Nieruchomości

Istnieje wiele modeli inwestowania w nieruchomości. Można inwestować w mieszkania, lokale komercyjne, grunty rolne, działki budowlane, pokoje hotelowe, condo/apart hotele czy też nieruchomości za granicą. Można kupować akcje firm nieruchomościowych, np. deweloperów, inwestować w fundusze inwestycyjne czy lokaty strukturyzowane oparte na inwestycjach nieruchomościowych. Można inwestować w biurowce lub parki handlowe.

Specjaliści spółek zależnych od Setanta ASI S.A. pomagają w tych działaniach.

Indywidualnym inwestorom pomagają wyszukać interesującą ich nieruchomość, wspomagają w negocjacjach i procesie zakupu. W przypadku mieszkań na wynajem czy lokali komercyjnych stwarzają możliwość powierzenia im nieruchomości w zarządzanie - inwestor nie musi tracić czasu na remont, znalezienie najemcy, wnoszenie opłat związanych z nieruchomością (energia elektryczna, wspólnota / spółdzielnia, podatki, etc.), jego obowiązki ograniczają się w praktyce do monitorowania wpływów z umowy najmu i podejmowania kluczowych ustaleń z pracownikami spółki zarządzającej (Warsaw Properties). Opłata za tę usługę jest bardzo korzystna w stosunku do zaoszczędzonego czasu, braku kłopotów związanych z samodzielnym zarządzaniem.

Spółki zależne pośredniczą również w transakcjach zakupu / sprzedaży różnego typu nieruchomości, jak również nabywają nieruchomości do własnego portfela inwestycyjnego.