Report no 38/2018 (22.06.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA POWYŻEJ PROGU 10%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 10,99% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.

Spółka powiązana JR HOLDING S.A. z siedziba w Krakowie, w której January Ciszewski jest większościowym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu posiada w dniu zawiadomienia łącznie 19,73% w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.

Akcjonariusz January Ciszewski wraz ze podmiotem powiązanym JR HOLDING S.A. z siedziba w Krakowie po zawarciu umów w dniu 19 czerwca 2018 r. posiada łącznie 30,72% w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.