Report no 32/2018 (15.06.2018)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.06.2018 r. na skutek transakcji zawartych poza rynkiem NewConnect zbył łącznie 882.285 (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji MODE Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Straszynie, stanowiących 14,92% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE Spółka Akcyjna.

Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej, na dzień 15.06.2018 r. nie posiada żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

SETANTA ASI S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie MODE S.A.