Report no 30/2018 (14.06.2018)

Sprostowanie omyłki pisarskiej w tytule raportu nr 28/2018

Zarząd SETANTA ASI S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie informuje, że wykrył omyłkę pisarską w treści tytułu raportu 28/2018. Poniżej przedstawia prawidłowe brzmienie:

Treść opublikowanego tytułu raportu nr 28/2018

"ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

O ZMIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 10%"

Prawidłowa treść tytułu raportu nr 27/2018

"ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

O ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 10%"

Treść raportu:

Zarząd SETANTA ASI S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie - powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zwiększeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 12,70% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.